Visste du att en stor andel av alla inbrott avskrivs på grund av bristande bevisning? Med denna statistik i åtanke är det lätt att förstå vikten av att skydda ditt företag och dess lokaler. Ett företagslarm är en bra investering som kan förebygga brott genom att avskräcka brottslingar. Dessutom ger det dig tillgång till bevismaterial om sådant skulle krävas för att sätta dit en gärningsman.

Flera viktiga fördelar med att investera i ett bra företagslarm

Fördelarna med att ha ett bra företagslarm är fler än enbart de som är kopplade till brottsförebyggande och bevisföring.. Till exempel kan du ju vilja skydda inte bara ditt företag utan även dina anställda. Larmet kan ha en positiv effekt genom att det skänker medarbetarna en trygghetskänsla.

För att sammanfatta det hela kan larmsystemet gynna företaget på följande sätt:

  • brottsförebyggande
  • trygghetskänsla
  • omedelbar hjälp i händelse av ett brott.

Nedan går vi igenom några av dessa fördelar mer ingående. Så läs vidare för att ta del av denna information!

Förebygg brott och skapa en trygghetskänsla på arbetsplatsen

En av de allra främsta fördelarna med att investera i ett företagslarm är såklart att larmet är brottsförebyggande. Oavsett inom vilken bransch ditt företag verkar kan larmsystemet minska risken för att företaget utsätts för brottslighet. Såväl externa hot i form av exempelvis inbrott som interna stölder tenderar att minska hos företag vars lokaler är larmade. Bara den blotta åsynen av en larmdekal räcker ofta långt för att få potentiella brottslingar att tänka om.

När du som företagare väljer att investera i ett larmsystem infinner sig omedelbart en påtaglig trygghetskänsla. Detta är en annan av de stora fördelarna med att göra en sådan investering. Tryggheten och den sinnesro som larmet skapar är väldigt viktig för många företagare och medarbetare. För det är inte bara du själv som kommer känna dig trygg utan även dina medarbetare får dela denna känsla.

Om det som inte får hända ändå skulle inträffa tillkallas hjälp betydligt fortare. Larmcentralen övervakar nämligen de larmade lokalerna dygnet runt och tillkallar omedelbart hjälp om så skulle krävas. Det gör att väktare eller polis snabbt kan tillkallas när en gärningsman bestämmer sig för att gå över gränsen och angripa ditt företag. Dessutom finns alltså bevismaterial som kan användas för att fälla gärningsmannen i rätten!