Genom att jobba som konsultläkare kan du få ett arbete på tillfällig basis där uppdragen kan sträcka sig från dagar till månader eller ibland till och med år. Du hoppar helt enkelt in och gör ditt jobb för en uppdragsgivare som är i stort behov av vårdpersonal. Som du säkert känner till är behovet stort i många delar av Sverige och även i andra länder. Därmed har du goda möjligheter att hitta lediga jobb för läkare i Norge via våra svenska bemanningsföretag.

Så skiljer sig jobbet som konsultläkare åt från en fast anställning

Tillvaron som bemanningsläkare påminner i mångt och mycket om ett gig. Det kan också vara just ett extraknäck, eller så kan du ha ett gig som ger dig arbete på heltid. Exakt hur mycket du vill jobba är i mångt och mycket upp till dig. Även vilka tider du önskar jobba har du möjlighet att i stor utsträckning påverka. Detta är en av de stora fördelarna med att ta på sig något av de lediga jobb för läkare i Norge som bemanningsföretagen erbjuder.

Det går helt enkelt till på så vis att du:

  • Kontaktar bemanningsföretaget och får hjälp att hitta ett uppdrag med bemanningsföretagets hjälp.
  • Ansöker om norsk läkarlegitimation och skattekort m.m. Du Löser den administrativa biten med pappersarbete och dylikt med hjälp av bemanningsföretaget.
  • Pendlar till och från den plats där din uppdragsgivare befinner sig.

Om pendlingsavståndet är stort kan du få hjälp av ditt bemanningsföretag med att ordna boende.

Fördelen med att ta jobb som läkare i Norge

Den stora fördelen med att ta på sig jobb som läkare i Norge via bemanningsföretag är såklart betalningen. Betalningen är bra, det går det inte att sticka under stol med. Men det finns även fler fördelar än enbart ersättningen för arbetet.

Några andra fördelar med detta upplägg är att du får:

  • En stor frihet när det kommer till att välja dina arbetstider.
  • Möjlighet till kompetensutveckling via bemanningsföretaget.
  • En trygg anställningsform som är jämförbar med en traditionell anställning hos en vårdgivare.

Därför är det fullt förståeligt att många svenskar är intresserade av denna möjlighet!