En ozonbehandling kan vara effektiv om man vill bli av med dålig lukt till följd av mögel, brand eller andra orsaker som kan skapa just dålig lukt. Behandlingen sköter sig själv via en ozonmaskin, – eller generator och kan utföras i många typer av utrymmen, så som bostadsrum, vindar, källare, fordon och så vidare. Läs mer om behandlingen och hur den fungerar här.

Det här är en ozonbehandling

En ozonbehandling görs alltså med hjälp av en ozonmaskin. När den slås i gång produceras höga mängder ozon i hela utrymmet – något som leder till att till exempel mögel, bakterier och allergener inte överlever. Detta gör också att dålig lukt försvinner – inte bara från själva rummet eller utrymmet utan också från möbler, kläder och annat som finns där.

Ozon är en naturlig gas som består av 3 syreatomer som på ett effektivt sätt bryter ner dom kolföreningar som just lukter är uppbyggda av. Nedbrytningen är alltså det som gör att dåliga lukter försvinner. Ozon och dess syreatomer är ett naturligt ämne och därmed inte farlig att använda på något sätt. Däremot ska man lämna utrymmet medan en ozonbehandling pågår och man ska också se till att inga husdjur eller växter finns kvar i utrymmet som behandlas.

Att tänka på vid luktborttagning med hjälp av ozon

För den som kommit fram till att en ozonbehandling kan vara aktuell och vill prova att genomföra en finns några saker som är bra att tänka på, för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt:

  • Täpp till eventuella frånluftsventiler i det aktuella utrymmet
  • Öppna skåps, – och garderobsdörrar
  • Häng upp kläder och andra föremål som blivit luktsmittade
  • Stäng dörren till utrymmet eller häng upp byggplast (om dörr saknas) när behandlingen har startats – och lämna rummet

Man bör också tänka på att vänta i minst två timmar efter avslutad behandling innan man går in i rummet igen och det är såklart viktigt att känna till att det kan finnas risker med behandlingen.

Detta gäller främst om en behandling pågår för länge – då kan nämligen ozonet reagera med dom restprodukter som uppstått vid den första reaktionen och detta kommer att ge en motsatt effekt. Illaluktande ämnen bildas och kan vara omöjliga att få bort och det finns extrema fall där hela byggnader fått rivas till följd av just detta.